Un total de 4.185 altafullenques i altafullencs podran votar a les eleccions municipals del 28 de maig

Altafulla comptarà amb tres col·legis electorals: les antigues escoles Teresa Manero, la llar d'infants Hort de Pau i l'Escola la Portalada

 15 MAIG 2023


Ajuntament d'Altafulla

Un total de 4.185 altafullenques i altafullencs podran exercir el seu dret a votar en les properes eleccions municipals del 28 de maig de 2023. Altafulla comptarà amb tres col·legis electorals i un total de set meses, mantenint la mateixa distribució que en els darrers comicis del Parlament de Catalunya del 2021.

D'aquesta manera, el local electoral de les antigues escoles Teresa Manero tindrà dues meses, la llar d'infants Hort de Pau, dues més, i l'Escola la Portalada comptarà amb tres meses.

Cal recordar que les persones designades per a ocupar els càrrecs de la presidència, les dues vocalies i les dues suplències de les meses, escollides aleatòriament en el passat ple extraodinari celebrat el 2 de maig, estan obligades a assistir-hi; si incompleixen aquesta premissa poden ser castigats amb penes de presó de tres mesos a un any o a una multa de 6 a 24 mesos. Tot i això, es pot ser baixa si es justifica adequadament i per causes de força major i inexcusables estipulades per llei. 

Es recomana als electors/es que per confirmar quina és la seva mesa electoral, consultin la targeta censal que rebran a casa o la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística en el següent enllaç: https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales