L'ARXIU MUNICIPAL


L’Arxiu Municipal d’Altafulla està situat a la Plaça del Pou número 1, a l’Ajuntament d’Altafulla. Es tracta d’un equipament destinat a la gestió documental que vetlla per la conservació dels documents generats per l’Ajuntament d’Altafulla en l’exercici de la seva activitat.

​​​​​​​L’objectiu de l’Arxiu és gestionar tot el cicle vital dels documents, des de la seva creació fins a la seva conservació definitiva, així com dissenyar els mecanismes i procediments per a garantir-ne la seva gestió i conservació. S’hi conserven documents de finals del segle XVIII fins a l’actualitat. 

L’Arxiu és una eina que dona suport en la recerca als investigadors i investigadores, però també a aquelles persones encuriosides pel passat d’Altafulla. L’Arxiu actualment té tres dipòsits i una sala de consulta per a la recerca. Aquesta sala es troba oberta al públic i es situa a la segona planta a l’edifici de l’Ajuntament, a la Plaça del Pou número 1. 

Actualment l’Arxiu es troba en fase d’inventari i de catalogació. D’aquesta manera, progressivament s’actualitza la documentació disponible per a la consulta, sempre d’acord amb la normativa de protecció de dades i d’accés a la documentació. 

​​​​​​​Així mateix, l’Arxiu realitza activitats de difusió i aposta per la promoció cultural dels vilatans i vilatanes d'Altafulla.


És una eina que dona suport en la recerca als investigadors i les investigadores, però també a aquelles persones encuriosides pel passat d’Altafulla.

Horaris i contacte

L’Arxiu Municipal d'Altafulla s'ubica a la segona planta de la Plaça del Pou 1, a l’Ajuntament d’Altafulla.  

L’horari de consulta és de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i el telèfon de contacte és el 977650008, extensió 1142.

La consulta de la documentació disponible es fa per mitjà de cita prèvia. Per tal de poder buscar la documentació, l’usuari ha d’omplir una instància genèrica i un cop registrada, els responsables es posaran en contacte per donar cita prèvia.

La instància genèrica es pot presentar presencialment al registre de l'Ajuntament d'Altafulla, per correu postal (Plaça del Pou, 1), degudament emplenada i signada, juntament amb la còpia d'un document identificatiu vigent, o bé, en format digital. Aquí disposeu d'un model d'instància genèrica.

L’Arxiu disposa d’una normativa de donacions sobre fons documentals, que es pot consultar aquí.

També pots consultar les Memòries de l'Arxiu Municipal.

La digitalització

La preservació de la documentació antiga és un dels objectius de l’Arxiu Municipal, alhora que vetlla per la difusió i la recerca de documents sobre la història d’Altafulla. Posar a l’abast aquests documents a la ciutadania suposa un salt en la divulgació i és una eina molt útil per a totes aquelles persones que vulguin conèixer Altafulla i el seu patrimoni documental.

L’accés a la versió digital permet que persones de tot arreu hi puguin accedir sense necessitat de consultar el document original i així evita que els documents es malmetin per la seva manipulació.  Alhora permet l’accés gratuït i al públic i des de qualsevol punt del món.

Actualment, disposem dels següents documents digitalitzats: