ESCOLA MUNICIPAL D'ADULTS

L’Escola d’Adults d’Altafulla va néixer amb l’objectiu de facilitar l’accés a la formació a totes les persones. Des dels seus inicis, l’Escola ha volgut donar prioritat a l’ensenyament del català i a l’alfabetització, així com facilitar l’accés a persones amb risc d’exclusió social, immigrants i gent gran. Amb els anys l’oferta i la demanda s’han anat incrementant i, conseqüentment l’Escola ha crescut tant en quantitat de cursos que s’ofereixen com en quantitat d’alumnes matriculats.

És per això que, degut al gran interès de la població per aquest tipus d’ensenyament, des de l'any 2013 gaudim d'un nou Centre de Formació Aldara, que ha passat a ser el lloc on s’impartiran gairebé tots els cursos de l’Escola d’Adults  i que consta de tres aules equipades adequadament per a l’òptim desenvolupament de les diferents matèries.

Actualment desenvolupem el Programa de Formació i Inserció - Pla de Transició al Treball en Auxiliar de Vivers i Jardins

L'EDUCACIÓ D'ADULTS COMPRÈN L'APRENENTATGE, L'ENRIQUIMENT DE CONEIXEMENTS I LA MILLORA DE COMPETÈNCIES

Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements. 

COM CONTACTAR

L'Escola Municipal d'Adults d'Altafulla s'ubica al carrer Boga, 4, al Barri Marítim de Baix a Mar.

Telèfon de contacte 977651085

Envia un correu electrònic


Matriculacions per al curs 2022-2023