Jordi Molinera Poblet

Coalcalde i regidor de Serveis Municipals, Civisme i Seguretat, i Acció Social, Treball, Joventut i Participació Ciutadana (L'EINA-ERC)

Alba Muntadas Olivé

Coalcaldessa, Primera Tinent d'Alcalde i regidora de Serveis Municipals, Civisme i Seguretat, i Urbanisme i Obres Públiques, Medi Ambient i Polítiques de Gènere (L'EINA-ERC)

Daniel Franquès Marsal

Segon Tinent d’Alcalde i regidor d'Hisenda i Transparència, Comunicació, Administració electrònica i general (L'EINA-ERC)

Inmaculada Morales Navarro

Tercera Tinent d'Alcalde i regidora de Via Pública i Mobilitat, Gent Gran i Protecció Animal (PSC)

Gemma Maymó Masip

Regidora de Cultura, Educació i Salut (L'EINA-ERC)

Àlex Cañas Torres

Regidor d'Habitatge, Esports i Festes (L'EINA-ERC)

Natàlia Sanz Pijuan

Regidora de Comerç, Turisme i Emprenedoria (Ara Altafulla)

Montse Castellarnau Vicente

Regidora a l'oposició (AA)

Marisa Méndez-Vigo

Regidora a l'oposició (AA)

Jaume Sànchez Hernàndez

Regidor a l'oposició (AA)

Francesc Farré Camps

Regidor a l'oposició (AA)

Hèctor López-Bofill

Regidor a l'oposició (Junts per Altafulla)

Xavier Rofas Gasulla

Regidor a l'oposició (no adscrit)