Montse Castellarnau Vicente

Alcaldessa de l'Ajuntament d'Altafulla. Seguretat, Serveis municipals, Personal, Festes, Cultura i Joventut (AA)

Marisa Méndez-Vigo

Primera Tinent d'Alcaldia i regidora d'Habitatge, Medi Ambient, Participació Ciutadana, Polítiques Feministes i Urbanisme, i presidenta de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient (AA)

Eva Martínez Giol

Segona Tinent d'Alcaldia i regidora de Benestar Social, Gent Gran, Salut i Ensenyament (Junts per Altafulla)

Francesc Farré Camps

Tercer Tinent d'Alcalde i regidor d'Administració Electrònica, Comunicació, Hisenda, Protecció Animal, Transparència i Accés a la Informació Pública, i president de la Comissió Informativa d’Hisenda i Transparència i la de la Comissió Especial de Comptes (AA)

Jaume Sànchez Hernàndez

Regidor de Comerç, Turisme i Esports (AA)

Jordi Molinera Poblet

Regidor a l'oposició (L'EINA-ERC)

Alba Muntadas Olivé

Regidora a l'oposició (L'EINA-ERC)

Daniel Franquès Marsal

Regidor a l'oposició (L'EINA-ERC)

Gemma Maymó Masip

Regidora a l'oposició (L'EINA-ERC)

Àlex Cañas Torres

Regidor a l'oposició (L'EINA-ERC)

Inmaculada Morales Navarro

Regidora a l'oposició (PSC)

Natalia Sanz Pijuan

Regidora a l'oposició (Ara Altafulla)

Xavier Rofas Gasulla

Regidor a l'oposició (no adscrit)