El gos és teu: recull o paga


Si ets el propietari o propietària d’un gos, has de mantenir-lo en les millors condicions higièniques i sanitàries, de benestar i de salut, tal i com marca la llei. Un animal de companyia exigeix una responsabilitat, de manera que cal que en tinguem cura i facilitem la convivència entre les persones i els animals.
Una de les teves obligacions es treure’l a passejar. És cabdal que tinguis en compte que quan el teu gos faci les seves defecacions, tens l’obligació de retirar immediatament els excrements i netejar la part afectada. Tal i com estableix l’ordenança municipal, si no ho fas, podràs ser sancionat amb una multa de 900 euros.
No ho vegis com un càstig, mira-ho com allò que hauria de ser: un acte de civisme que augmenta la netedat de la via pública i millora les relacions amb els altres ciutadans.

A més de recollir els excrements del teu gos, quan el treguis a passejar recorda també que l’ordenança municipal estableix que: 
- Els animals sempre han d’anar lligats amb un collar i una corretja.
- Tots els gossos potencialment perillosos han de portar posat un morrió.
- Els animals no poden tenir accés a les zones de joc infantils.
- Rentar o banyar animals a la via pública, parcs i fonts, està prohibit.
- Els animals no es poden amorrar a la boca de les fonts públiques.


I I no oblidis tampoc que la llei preveu l’aplicació de sancions econòmiques a aquelles persones que cometin determinades infraccions administratives, que posen ser molt greus, greus o lleus. Depenent de la gravetat de cada infracció, s’aplicaran sancions que van dels 500 i fins als 200.000 euros.
Entre aquestes infraccions que tenen sanció econòmica, hi ha:
- Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
- Abandonar animals, siguin perillosos o no.
- Maltractar o agredir físicament els animals.
- No identificar els animals potencialment perillosos o ometre la seva inscripció en el Registre.
- No vacunar els animals domèstics de companyia.
- Tenir en possessió animals que s’han de registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general d’animals de companyia.
- Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i participar en aquest tipus d’actes.
- No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut.


I PER SUPOSAT...​​​​​​​

Posa-li el xip al teu animal de companyia. A més de ser obligatori, és molt fàcil i sense dolor. Ho faràs en molt pocs temps i durarà per sempre. El microxip porta un número personal i irrepetible que relaciona les dades de l’animal amb les del seu propietari.