S'obre la convocatòria per cobrir diversos llocs de treball a la brigada municipal

Paleta, especialista, jardiner i peó maquinista són les places que cal dotar de personal, hi ha temps per presentar-se fins el 16 d’octubre

 18 SETEMBRE 2023


Ajuntament d'Altafulla / Arxiu

Aquest dilluns s'ha obert la convocatòria per cobrir quatre places de diverses especialitats en la brigada municipal d’Altafulla. Es tracta de les corresponents a operaris de serveis varis com oficial de primera paleta, especialista, jardiner i peó maquinista.

Totes aquestes places estan convocades i publicades al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) des d’aquest dissabte 16 de juliol i, per tant, el període per fer les sol·licituds ha començat a comptar aquest dilluns. Hi ha temps per presentar les sol·licituds pertinents fins el pròxim 16 d’octubre.

Les persones que vulguin presentar-se a la convocatòria hauran d’accedir a les bases que corresponguin al lloc de treball al qual es vol presentar candidatura, llegir-les amb deteniment i complimentar el document que hi ha annex en el mateix pdf. En aquest annex s’han d’omplir els mèrits, cursos o estudis amb què es compta i anotar-hi la puntuació corresponent segons els barems establerts a les mateixes bases. Aquest és el document d’autobaremació, que es pot trobar també de manera separada en els enllaços que s’adjunten al final d’aquesta notícia.

Un cop completada l’autobaremació cal adjuntar-la amb el document de sol·licitud per processos de selecció de personal i el document d’instància genèrica. En la instància genèrica cal demanar que efectivament la sol·licitud per optar al lloc de treball i tota la documentació presentada es tinguin en compte.

Així, en resum, la documentació a presentar, serà la següent:

Instància genèrica, sol·licitud per participar en el procés sel·lectiu, document d’autobaremació i la resta de documentació que es demana a les bases (DNI, estudis, acreditacions d’estudis i d’experiència,...)

Tot plegat es pot presentar per dues vies:

  • De manera telemàtica a través del Portal de Transparència tot obrint una instància genèrica a la que s’adjuntarà tota la documentació referenciada. (cal tenir certificat digital, idCATmòbil o Cl@ve)

  • De manera presencial tot demanant cita a les oficines municipals. Aquí caldrà, igualment, dur en paper la sol·licitud, el document de baremació i la resta de documentació que es demana a les bases. 

Cal tenir en compte que el Servei d’Ocupació Municipal d’Altafulla (SOM) està disponible tots els dijous de 9.30h a 14h a la seu de l’Ajuntament per ajudar a aquelles persones que ho demanin en el procés per presentar-se a la convocatòria.

Tot seguit es poden trobar la instància, la sol·licitud per formar part del procés de selecció de personal, les bases específiques de cada plaça i els documents de baremació que cal omplir en funció del lloc de treball al qual s’opta:

 

 

Instància genèrica (presentació telemàtica) 

Instància genèrica 

Sol·licitud selecció de personal

 

Oficial 1a Paleta Bases 

Oficial 1a Paleta - Autobaremació Convocatòria: 2022/E-CM/F/21 - OFICIAL 1A PALETA

Codificació: 01.03.003

 

Especialista Bases

Especialista-Autoaremació Convocatòria: 2022/E-CM/F/22 - OSV ESPECIALISTA 

Codificació: 01.03.005

 

Jardiner Bases

Jardiner- Autobaremació Convocatòria: 2022/E-CM/F/23 - OSV JARDINER

Codificació: 01.03.012

 

Maquinista Bases

OSV Maquinista - Autobaremació Convocatòria:  2022/E-CO/F/10

Codificació: 01.03.007