Se sotmet a exposició pública l'expedient relatiu a l'alteració del terme municipal entre Altafulla i Tarragona al sector de la Plana del Vinyet

El termini per a formular al·legacions i suggeriments és de 60 dies hàbils i finalitzarà l'11 de juny

 13 MARç 2024


Ajuntament d'Altafulla

Aquest dimecres 13 de març s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) l'expedient relatiu a l'alteració del terme municipal entre Altafulla i Tarragona.

D'aquesta manera, se sotmet a exposició pública la proposta de modificació territorial entre ambdós municipis al sector de la Plana del Vinyet, amb una superfície de 70 hectàrees.

El termini per a formular al·legacions i suggeriments és de 60 dies hàbils i finalitzarà l'11 de juny, ja que s'ha de comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació oficial.

Podeu consultar l'expedient en el següent enllaç.