L'Estat finança part dels tallers impartits a les escoles d'Altafulla per a la prevenció de violència masclista entre els joves

La subvenció que s'emmarca dintre dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere als ajuntaments.

 20 SETEMBRE 2023


Pacto de Estado contra la Violencia de Género

L'Ajuntament d'Altafulla ha rebut un total de 4.679,73 € per part dels fons del Pacte d'Estat als ajuntaments per actuacions contra la Violència de Gènere executades entre l’1 de juliol de 2022 a 30 de juny de 2023.

L'Estat finança part dels tallers impartits a les escoles de la Portalada i El Roquissar d'Altafulla per a la prevenció de violència masclista entre els joves, així com altres programacions dirigides a l’erradicació de la violència de gènere.

Es tracta d'una formació especialitzada continuada (en matèria d'igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona) de professionals de l'àmbit local que proporcionin informació, assessorament jurídic, atenció psicològica, suport social, suport a la inserció laboral, suport educatiu a les víctimes de violència contra la dona i els seus fills i filles.