L'Estat finança part dels tallers impartits a les escoles d'Altafulla per a la prevenció de violència masclista entre els joves

Es tracta d'una subvenció que s'emmarca dintre dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere als ajuntaments

 15 OCTUBRE 2020


Pacto de Estado contra la Violencia de Género

L'Ajuntament d'Altafulla ha rebut un total de 1.605,02 € per part dels fons del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere als ajuntaments. Aquesta subvenció s'ha destinat a finançar els tallers que s'han impartit a les escoles de la Portalada i El Roquissar d'Altafulla per a la prevenció de la violència masclista entre els més joves.

Es tracta d'una formació especialitzada continuada (en matèria d'igualtat entre dones i homes i en les formes de violència contra la dona) de professionals de l'àmbit local que proporcionin informació, assessorament jurídic, atenció psicològica, suport social, suport a la inserció laboral, suport educatiu a les víctimes de violència contra la dona i els seus fills i filles.