L'Ajuntament d'Altafulla inicia els tràmits per a nomenar Joan Vives Milà Fill Predilecte del municipi

Aquesta proposta ha de ser aprovada pel Ple per majoria absoluta dels membres de la Corporació Municipal

 16 MARç 2023


Joan Vives Milà

L'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat l'expedient de nomenament de Joan Vives Milà com a Fill Predilecte del municipi, que ha de ser aprovat definitivament pel Ple per majoria absoluta dels membres de la Corporació Municipal. La proposta d’incoació de l’expedient va ser aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques en la sessió plenària ordinària celebrada el passat 27 de febrer.

Joan Vives Milà es convertirà en el segon Fill Predilecte d'Altafulla, arran de la iniciativa impulsada des del Consell Sectorial de Cultura, amb el suport d'Etcètera Associació Cultural, el Grup de Diables d'Altafulla i l'Assocoació Altafulla Sardanista, tres entitats locals que són el nombre requerit, segons la normativa, per presentar la petició. El primer veí nomenat Fill Predilecte d'Altafulla va ser l'artista i pintor Salvador Ferré Andreu l'any 2009.

Una vegada ha sortit publicat avui amb data 16 de març de 2023 al BOPT l’anunci de la proposta de nomenament de Joan Vives Milà com a Fill Predilecte del municipi d’Altafulla, i d’acord amb l’article 16 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament d’Altafulla, s’obre un termini d’informació pública de 10 dies hàbils a comptar a partir de demà dia 17-03-2023 i fins el dia 31-03-2023, a fi i efecte de poder presentar les reclamacions o objeccions que es considerin oportunes via instància genèrica dirigida a l’Alcaldia.

La trajectòria personal de Joan Vives Milà

Joan Vives Milà (Altafulla, 1932) es convertirà en pocs dies en el segon Fill Predilecte d’Altafulla. Artista tallista de la fusta i pagès il·lustrat, va ser regidor en els darrers anys de l’alcalde Jaume Vidal i primers de l’alcalde Joan Pijuan. En aquest període, juntament amb els també regidors Albert Boronat i Víctor Simó, s’inicià una campanya d’embelliment de la població, sent-ne els primers fruits el monument i la font dedicats a Joaquim Gatell i Folch (el Caid Ismaïl) i la font de la Plaça del Pou (1969). La fesomia de la part antiga d’Altafulla que podem veure encara avui la devem, en essència, a ells.

Va ser president de la Cooperativa Agrícola d’Altafulla i, per tant, de la Violeta. Posà totes les facilitats per celebrar a la sala de la Violeta el primer debat democràtic a Altafulla després de la dictadura (1977). Facilità que la Violeta es municipalitzés mercès a la seva venda a l’Ajuntament. Membre fundacional de l’Orfeó Nous Rebrots (1964) i cantaire durant algunes dècades, i membre actiu i un dels facilitadors del naixement del Xilofòrum d’Altafulla (creat pel mestre Antoni Gelabert a la segona meitat dels 60).També és membre dels Castellers d’Altafulla des dels seus inicis el 1973, i un dels components inicials dels Grallers d’Altafulla (1975), continuadors de la coneguda saga dels Rates.

Regidor en el segon ajuntament democràtic (1983-1987), i autor de les plaques dels noms dels carrers de Baix a Mar (1973) i d’altres, posteriorment. Membre del Grup de Recerques d’Altafulla de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (1974-76), i un dels onze socis fundadors del Centre d’Estudis d’Altafulla, sent el primer signant de l’Acta Fundacional (gener de 1977). Primer president del Centre d’Estudis (després de l’interinatge de Salvador Sellarès fins la primera Assemblea) i en successives ocasions. Autor d’articles i llibres publicats pel Centre d’Estudis d’Altafulla (Coses d’abans,  2002,  Petites històries i personatges populars (2017) i un tercer en preparació. D’alguna manera, és com un dels últims guardians de la memòria d’Altafulla en qüestions poc conegudes o no escrites.