La Generalitat de Catalunya concedeix una subvenció a l'Ajuntamet d'Altafulla per ampliar el fons de la Biblioteca Municipal

S'emmarca dintre del programa d'ajudes per a l'adisquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya

 27 NOVEMBRE 2019


Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

L’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Altafulla per l’adquisició de llibres i diaris destinats a la Biblioteca municipal d’Altafulla en el marc de la convocatòria 2019 per un import de 3.000 €. Aquesta ajuda s'emmarca dintre del programa de subvencions per a l'adisquisició de llibres i diaris destinats a biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya. 

En aquest sentit, l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura té com a objectiu facilitar la sol·licitud d’ajudes en matèria cultural, millorar el servei mitjançant la simplificació i normalització documental, i optimitzar recursos i procediments. A manera de finestra única i amb una clara aposta pels mitjans electrònics, permet accedir a la informació i els tràmits de les subvencions del Departament de manera fàcil i clara.