La Diputació de Tarragona subvenciona part dels treballs a la depuradora de Brises del Mar, les obres de la Violeta i del cementiri

S'emmarquen dintre del programa específic d'obres per a l'abastament d'aigua potable i del Pla d'Acció Municipal

 06 NOVEMBRE 2019


Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla una subvenció que s'emmarca dintre del programa del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 per dues actuacions al municipi. Per una banda, per l'adquisició de l’equipament escènic al Casal La Violeta per un import de 64.443,61 €; i per una altra banda, per l'ampliació de nínxols al cementiri municipal amb una ajuda de 28.737,38 €.

D'altra banda, la Diputació de Tarragona també ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla una subvenció per import de 38.207 € destinada a les millores de l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de Brises de Mar. Aquesta subvenció forma part del programa específic d’obres per al sanejament, abastament i distribució d’aigua potable (PEXI 2018).