La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla dues subvencions per actuacions en l'àmbit de la salut pública

S'emmarquen dintre del programa per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats

 25 OCTUBRE 2019


Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla dues subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats.

Per una banda, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 4.574,96 € per a actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga en zones urbanes, i per actuacions destinades a la recollida i transport d’animals domèstics abandonats fins a un dipòsit autoritzat.

I per una altra banda, la institució provincial ha concedit una altra subvenció pel mateix import de 2.073,98 € per a actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre.

Aquestes ajudes, que corresponen a l'exercici 2019, s'emmarquen dintre del programa destinat a la reducció de la proliferació d’animals d’espècies plaga en zones urbanes, i per actuacions destinades a la recollida i transport d’animals domèstics abandonats fins a un dipòsit autoritzat, que promou la Diputació de Tarragona.