La Diputació de Tarragona atorga una subvenció de 14.485 euros a l'Ajuntament d'Altafulla per impulsar l'economia baixa en carboni

Aquesta ajuda s'emmarca dintre dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques

 17 GENER 2022


Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla una subvenció per import de 14.485,50 € per impulsar l’economia baixa en carboni en el marc dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques. 

Aquesta ajuda s'emmarca en la convocatòria de subvencions de 2020 en aquest àmbit, que atorga la Diputació de Tarragona a entitats locals i entitats municipals descentralitzades.

Per atendre aquesta línia de subvencions, la Diputació de Tarragona va consignar 1.000.000 euros del pressupost de l'exercici 2020 amb una dotació màxima de 700.000 euros per al desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC); i de 300.000 euros per a la instal·lació de calderes o microxarxes de calor alimentades amb
biomassa.