L’Ajuntament d’Altafulla obre un expedient al 'Maritime Beach Club' per incomplir presumptament la llei sobre regulació d’activitats recreatives

El consistori ho ha traslladat a la Generalitat de Catalunya administració qui té la competència sancionadora dels fets pels quals l’empresa no compta amb la llicència i autorització pertinent

 10 JULIOL 2020


Ajuntament d'Altafulla

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert un expedient informatiu a l’establiment ‘Maritime Beach Club’, situat a la terrassa de la planta de la coberta del Club Marítim Altafulla, per incomplir presumptament la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

Els fets es remunten als passats dies 4 i 5 de juliol de 2020 quan la Policia Local d’Altafulla va emetre dos informes on es manifesta “l’existència de persones ballant i consumint begudes a la terrassa de la planta coberta del Club Marítim d’Altafulla, entre les 3 i les 4 h de la matinada. Concretament, el dia 4 de juliol de 2020 entre les 03:30 i les 04:00 h els agents desplaçats comptabilitzen 162 persones sortint del local i provinents de la terrassa superior on hi havia música i persones ballant”. 

Amb data 8 de juliol de 2020, el Club Marítim d’Altafulla presenta el “Projecte tècnic de legalització de l’activitat d’un establiment destinat a restaurant, club social i esportiu”, i un cop analitzat, l'Ajuntament constata que no pot existir, ni realitzar-se cap tipus d’activitat a la terrassa de la planta coberta per estar considerada sense ús ni ocupació al projecte de legalització rebut per aquest Ajuntament.

D’acord amb això, l’empresa explotadora del servei de restaurant, tampoc podrà realitzar en aquesta coberta i/o terrassa, espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari, i que segons el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, són aquelles activitats o espectacles que es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions exigibles per a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa, ja que el projecte presentat no justifica en cap moment el compliment de les condicions exigibles tot considerant la terrassa de la coberta de l’edifici (un espai d’ocupació nul·la i sense ús).

Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Altafulla ha traslladat aquesta informació a la Generalitat de Catalunya perquè actuï en conseqüència als fets produïts per l’establiment esmentat.