Es publica una convocatòria de personal auxiliar de l’OAC dins el procés d’estabilització de l’Ajuntament de l’Altafulla

El termini se presentació de sol·licituds s'acaba el proper 5 de març

 06 FEBRER 2024


S’ha publicat en el DOGC i el BOE una convocatòria de personal dins el procés d’estabilització de l’Ajuntament d’Altafulla:

Es tracta de la Convocatòria 2022/E-CM/F/16 – auxiliar OAC

El termini de presentació de sol·licituds comença a comptabilitzar-se a partir del 7 de febrer i finalitzarà el 5 de març, ja que el termini és de 20 dies hàbils.

Totes les persones que vulguin presentar-se hauran de complimentar la sol·licitud específica de selecció de personal més l’annex d’autobaremació, més tota la documentació requerida (està determinat en les bases).

Tant la sol·licitud específica com l’annex estan publicats a la seu electrònica a l’apartat de “models i sol·licituds” i la documentació més específica (bases i publicacions) a transparència.

- Enllaç de models i sol·licituds: https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/models-de-sol-licituds-i-comunicacions-187

- Enllaç convocatòria: https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/convocatories-de-personal