DESEMBRE 2022: L'opinió dels grups municipals representats a l'Ajuntament d'Altafulla

Llegeix el què opinen els regidors i les regidores de la Corporació Municipal

 30 GENER 2023


Ajuntament d'Altafulla

Torna l’agenda republicana i l’Altafulla en positiu

De la mateixa manera que ara ja els dies cada vegada són més curts i freds, l’actual Govern de Mínims d’Alternativa afronta els seus darrers 170 dies amb més pena que glòria. El trencament del pacte que va fer possible la moció de censura ha evidenciat el que ja sabíem; això de governar des de quatre partits diferents no és una tasca fàcil, més si l’únic punt d’unió era l’objectiu d’abatre als guanyadors de les darreres eleccions, l’EINA-ERC. I evidentment els i les republicanes aquesta fi nestra d’oportunitat l’estem aprofi tant al màxim per poder posar al centre la nostra agenda i prioritats polítiques per Altafulla.

Els darrers dies el Ple de l’Ajuntament ha aprovat tirar endavant amb la Residència de la Gent gran (malgrat el rebuig de l’alcaldessa recordant que per ella no és una prioritat), s’ha aprovat que continuïn les tramitacions per fer el Casal la Violeta polivalent i davant l’audiència de propaganda partidista sobre la “feina” feta a la platja (després de  7 mesos d’abandonament de la platja… on està el Pla de Xoc que es va prometre al maig de la moció de censura?) s’ha aprovat que aquest desembre hi hagi sí o sí un Comitè de Gestió de la platja tenint en compte criteris tècnics. Per últim, però no menys important, el Ple va votar a favor de l’amnistia i l’autodeterminació… cosa que Castellarnau no va fer.

Seguim doncs treballant en positiu per fer possible el projecte de poble al qual ens vam comprometre, i així seguirem fi ns a fer tornar a guanyar el canvi al maig. Ara s’obre, tard pel nostre gust, el moment de negociar el pressupost municipal i ja avisem que el nostre objectiu serà que els comptes municipals siguin el màxim del gust del 33% de la població que ens va fer confi ança. Ni pressupostos de mínims, ni de gestió; enfront de la paràlisi del Govern de Mínims apostem per l’ambició republicana per continuar fent polítiques que portin Altafulla cap a una societat més justa, continuant en la lluita contra el canvi climàtic i al costat de la ciutadania que fa del nostre un poble viu i alegre.

Jordi Molinera Poblet

L’Esquerra Independentista d’Altafulla - Esquerra Republicana de Catalunya - L’EINA-ERC

 

La solució: espigons

El passat dissabte 26 de novembre, en audiència pública, el govern d’Alternativa va exposar a la ciutadania el seu projecte de futur per a la platja. El govern tenia com a una de les seves prioritats encarar l’estat de la façana marítima, que havia patit molt amb els temporals de l’hivern passat i al que se sumava la deixadesa del govern anterior i la seva política de no aportació de sorra per tal de protegir aquesta mateixa façana marítima. Les incomprensibles propostes com la instal·lació de pantalles de canyes, l’extracció de defensa de la línia d’atzavares, o la “fabricació” d’una duna per combatre els embats dels temporals i els efectes del canvi climàtic van portar a l’absolut deteriorament al Parc de Voramar i el col·lapse d’una part de Cal Vitali.

Alternativa, doncs, proposa, d’una banda, mesures a curt i mitjà termini, amb el reforçament del passeig marítim i aportacions de sorra amb un doble objectiu: actuar com a defensa de la primera línia de mar i disposar d’una platja en les condicions més òptimes de cara a la temporada vinent. A aquestes accions cal sumar el projecte de millora del front marítim, des del malmès Parc de Voramar al Camí de Ronda, que es durà a terme a començaments de l’any 2023.

D’altra banda, en el temps, la solució d’Alternativa passa per la instal·lació d’espigons que actuïn com a primera defensa,¡ mar endins. A hores d’ara, ja estem treballant amb el Laboratori d’Enginyeria Marítima de l’UPC, en un estudi que permeti defi nir la ubicació, el número necessari i la tipologia d’aquests espigons, tema tabú per l’anterior govern com es mostra al seu últim butlletí on ni apareix aquest element.

L’experiència contrastada en el temps de l’espigó ubicat davant del Vinyet avala sense cap mena de dubte aquesta opció. És per això que treballem, colze a colze, amb els diferents organismes competents, des del punt de vista administratiu i competencial, però també des de la seva experiència, coneixement i validesa científi ca, per tal de salvaguardar el patrimoni d’Altafulla i garantir també la seguretat i el benestar dels seus vilatans.

Marisa Méndez-Vigo

Alternativa Altafulla - En Comú Guanyem

 

Atraure el talent

Malgrat els estralls sanitaris, econòmics i socials que va provocar l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 aquesta circumstància va tenir un efecte positiu per a Altafulla: va signifi car l’empadronament de més de cinc-cents nous veïns, alguns d’ells professionals altament qualifi cats, que van tenir l’oportunitat de teletreballar i van preferir instal·lar-se al nostre magnífi c municipi abans de viure en una gran ciutat.

Aquest context ha obert un ventall de possibilitats de desenvolupament econòmic per al poble que des de Junts per Altafulla proposem aprofi tar i marcarà un dels elements cabdals del programa en el proper cicle polític. La nostra prioritat és el suport del teixit productiu altafullenc que se centra en el sector turístic i en el sector immobiliari i comercial que s’hi troben associats. Però estem convençuts, com ho confi rma l’experiència durant els mesos de pandèmia, que estem en condicions de desplegar noves activitats amb capacitat per aportar un alt valor afegit. La idea de Junts, consisteix, a través de l’esquer que aporta la qualitat del nostres actius paisatgístics, culturals i de serveis, que Altafulla esdevingui un viver d’empreses d’alta tecnologia, un pol d’atracció de talent en diversos àmbits amb capacitat de generació de riquesa i de llocs de treball.

Cal ser ambiciosos i creiem que a causa de la infraestructura turística de la qual ja disposem, de la situació privilegiada i d’un notable sistema de comunicacions, podem explorar la possibilitat de ser la seu d’empreses d’innovació en les seves primeres fases de formació, de concebre projectes amb la cobertura de les diverses institucions empresarials i acadèmiques del país (inclosa la Universitat Rovira i Virgili) perquè en el nostre territori es despleguin iniciatives punteres en l’àmbit de la gestió de dades, en la recerca biomèdica o en l’àmbit de la intel·ligència artifi cial.

La campanya serà una bona oportunitat per exposar a la ciutadania aquest horitzó amb tota mena de detalls, inclòs algun possible compromís d’inversió i d’establiment, que ofereixi un futur pròsper i de benestar als altafullencs i altafullenques de sempre, als que han arribat aquests darrers anys, i als que han de venir.

Hèctor López Bofill

Junts per Altafulla - JxA

 

Consellera comarcal!

Visc uns dies molt contradictoris. Mentre pateixo per la meva mare hospitalitzada, anava tenint moltes alegries com a regidora i alcaldable pel PSC a Altafulla. Com a alcaldable seré presentada pel tants anys alcalde de Tarragona, Josep Flix Ballesteros, en els propers dies.

El dia 22 de desembre prendré possessió com a consellera comarcal del Tarragonès. Per acord dels companys de l’executiva. Em fa molta il·lusió i crec que és un reconeixement a la meva feina, al nostre grup. Un grup que ha tingut incorporacions. Des de fa força temps, Alberto Moreno, qui fou regidor de Cs el passat mandat municipal.

Recentment, Nabil Amahdar i Eli Romero – amb la seva mare Manoli Álvarez també a la futura llista -, que tal com he dit tornaré a encapçalar per unanimitat dels companys. Tant el Nabil com l’Eli treballen a l’hospital Joan XIII. Ell, com a auxiliar mentre estudia infermeria i ella responsable de control de gestió a la gerència territorial ICS Camp de Tarragona.

Al passat Ple extraordinari, en un dels dos punts, el relacionat amb la continuïtat del procés cap a la Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran, el vot fou també unànime. El principal acord va ser inclòs a l’ordre del dia del Ple d’aquest novembre: la constitució d’una Comissió informativa, dedicada exclusivament a seguir i seguir cap a la Residència. Serà bimensual i la presidència serà nomenada per alcaldia. La primera, aquest gener. Bon Nadal, Cap d’any i Reis!

Inmaculada Morales Navarro

Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC

 

Potser arribem a acords 

En les darreres setmanes els acords comencen a arribar, potser no de la millor manera, però arriben. La necessitat fa que molts actors hagin d’intercanviar opinions i començar a buscar punts d’aproximació per poder tirar endavant punts als plens. La realitat és que en el darrer ple ordinari, les mocions i els punts presentats per urgència, van sortir amb la majoria dels vots a favor dels grups municipals. És cert que les formes encara no estan a l’alçada de la política a la que representem, les amenaces i xantatges no són les vies per un diàleg fl uid, sinó que encara fan més mal ambient a l’existent.

Seria molt profi tós que aquestes actituds es canviessin per les aptituds que els polítics han de tenir, la comunicació, la capacitat de negociació, etc. Però bé veient com està l’escenari polític a Altafulla, el darrer ple de Novembre és com una mica d’aire fresc, sense tanta bronca i menys retrets que altres vegades. La posició del nostre grup municipal ha estat i sempre serà la de negociar, buscar punts mitjos o d’aproximació, evitant les bronques i els retrets, intentant ser conciliadors.

De fet, en la darrera junta de portaveus, prèvia al ple del passat 28 de novembre, vam intentar fer de mediadors entre Alternativa i ERC, creiem necessari que tant la proposta que portava el govern, com la que es presentava per part d’ERC eren necessàries per al bon funcionament d’Altafulla, parlem d’una subvenció que demana Aigües d’Altafulla, un PERTE com el fet d’arrancar amb les comissions extraordinàries per a la futura residència/ centre de dia. Ambdós punts tenen la seva importància pel desenvolupament de la nostra vila. Desitgem seguir treballant per Altafulla de la millor manera i amb el millor ambient, seguirem lluitant per trobar llocs de conciliació dins del complicat escenari de la política altafullenca, sabem que podem.

Natalia Sanz Pijuan

Ara Altafulla

 

Anem a Pressupostos 2023

En el darrer Ple de Novembre 2022 pressionant una mica al Govern vàrem enllestir dues qüestions ordinàries, un projecte molt important d’Aigües d’Altafulla envers la digitalització, racionalització i eficiència de la gestió operativa i, per altra banda, la creació de la Comissió informativa de la Gent Gran per avançar defi nitivament cap a la inversió del Centre de dia/Residència, malgrat alguns em vulguin vetar. Que ningú es despisti! Ara toca i anem tard a negociar Pressupostos 2023, i no serà fàcil, ja que els qualifi quen de gestió i nosaltres no hi estem massa d’acord. Sempre hem dit des del nostre grup municipal, el PDCAT, que nosaltres estem per avançar. Ara no parlaré del llegat de Convergència i el PDCAT a Altafulla, ja que em titllarien d’electoralista.

Nosaltres no volem un pressupost de gestió, nosaltres volem un pressupost d’acord a un municipi que té molts desafi aments damunt la taula i que, a més a més, representa la segona renda més important de la província de Tarragona i que és i ha de ser exigent. Al 2023, s’han de vincular els pressupostos a les inversions, independentment de què sigui un any electoral. Les persones i els propis desafi aments, com deia a Altafulla, no s’han de veure frenats, en un mandat que d’entrada ja està sent prou improductiu.

A pesar del desgast, dels atacs i de la pressió que pugui comportar la negociació del pressupost. Estarem per Altafulla. A ningú se li escapa que el PDCAT en aquest mandat té una infl uència indiscutible en la governança i, a vegades, n’hem patit les conseqüències, però sempre hem estat al costat de les persones i d’Altafulla, amb un llegat contrastat, que lluitarà per a què ningú en quedi exclòs, però amb la màxima honestedat i ambició. Endavant Altafulla.

Xavier Rofas Gasulla

Regidor No Adscrit