Consulta diària de dades COVID-19 a Catalunya per municipis

S'ofereixen les dades dels mapes de casos per municipis, de casos per ABS, de mortalitat per comarques i d'anàlisi obertes per a tota la ciutadania

 13 OCTUBRE 2020


Generalitat de Catalunya

Les dades dels mapes de casos per municipis, de casos per ABS, de mortalitat per comarques i d’anàlisi de les últimes dades de mortalitat provenen del registre RSAcovid19 del Departament de Salut i s’actualitzen diverses vegades al dia.

- Es mostren dades de casos positius acumulats que són aquells que han donat positiu en alguna prova diagnòstica (PCR, test ràpid o test ELISA) o han estat confirmats per un epidemiòleg o una epidemiòloga com a cas positiu. En l'apartat d'Anàlisi de Dades oferim les dades separades per casos epidemiològics, positius PCR, positius test ràpid i positius test ELISA mentre que en els mapes interactius el valor correspon a la suma de tots els casos positius.

- Les dades de casos sospitosos acumulats corresponen a persones que en algun moment han presentat símptomes i un o una professional de la salut els ha classificat com a possible cas, però no tenen una prova diagnòstica (PCR, test ràpid o test ELISA) amb resultat positiu i tampoc han estat confirmats per cap epidemiòleg o epidemiòloga com a cas positiu.

- Tots ells són casos activats pel servei de vigilància epidemiològica.

- Les dades que es mostren són aquelles en les quals s'ha pogut identificar la zona de residència que consta a la targeta sanitària.

- Les dades de defuncions provenen de les empreses de serveis funeraris que declaren al Departament de Salut el nombre de casos de mort per COVID-19, tant de positius com de sospitosos.

- Les dades es mostren per comarques per evitar la identificació de les persones difuntes i garantir-ne la confidencialitat.

Si voleu descarregar-vos les dades podeu accedir al portal web Govern Obert de la Generalitat de Catalunya on trobareu més informació sobre els efectes del coronavirus en els àmbits sanitari, laboral, econòmic o de mobilitat, entre d'altres.

Per qualsevol dubte referent a la informació de "Dades COVID. Situació epidemiològica i assistencial a Catalunya" si us plau contacteu amb Premsa Salut. Per altres dubtes relacionats amb la resta de dades, podeu dirigir-vos a Dades Obertes del Departament de Salut.

Consulta la situació epidemiològica.

Descarrega't el manual que ha creat el Departament de Salut per tal de consultar les dades COVID-19.