Ampliació de les mesures preventives adoptades per l'Ajuntament d'Altafulla per contenir el coronavirus Covid-19

Tancament de les llars d'infants municipals, l’Escola de Música, el Centre Obert, la Biblioteca, el pavelló poliesportiu, i el mercat setmanal dels dimarts

 12 MARç 2020


Ajuntament d'Altafulla

Antecedents

1. En data 12 de març de 2020 l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament d’Altafulla ha dictat el Decret 2020-224 segons el qual s’establia un pla inicial de mesures preventives al municipi per contribuir a la contenció del Covid-19.

2. D’acord amb les noves mesures anunciades pel Govern de la Generalitat, es decideix ampliar també les mesures preventives adoptades per l’Ajuntament d’Altafulla.

Fonaments de dret

1. Article 21.1. k) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local

Resolució

1. Ampliar el pla de mesures preventives establert pel Decret d’Alcaldia número 2020-224 amb el tancament a partir d’avui dijous 12 de març de 2020 dels següents centres i espais:

a. Les llars d’infants municipals (Francesc Blanch i Hort de Pau)
b. L’Escola de Música Municipal d’Altafulla
c. El Centre Obert
d. La Biblioteca municipal
e. El pavelló poliesportiu
f. El mercat setmanal dels dimarts

2. El personal que quedi afectat en motiu d’aquesta resolució serà reubicat en funció de les noves tasques que se’ls hi assigni, ja sigui verbalment o per escrit, dintre de l’àrea on desenvolupen la seva tasca habitual.

3. Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

Informació permanentment actualitzada en aquest a Salut Respon