Campanya per controlar el mosquit tigre

Els punts de cria es troben sovint a terrenys o cases abandonades, deshabitades temporalment o segones residències, on acostuma a haver-hi recipients descuidats que contenen aigua de pluja

 27 JUNY 2024


El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.

Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.

La presència del mosquit és molt molesta pel nombre tan elevat de picades que causen els exemplars femella. Aquest mosquit té la capacitat d'actuar com a vector (transmissor) d'algunes malalties, com les produïdes pels virus Chikungunya, dengue i Zika. A Catalunya s'han detectat casos importats d’aquestes malalties. Tots ells tenen antecedents d’haver viatjat a zones endèmiques com són el sud-est asiàtic, l’Àfrica o el Carib i d’haver estat picats per mosquits durant la seva estada.

Cicle de vida

El mosquit passa per quatre etapes vitals: ou, larva, pupa i adult. A cada una té un aspecte diferent.

El mosquit pon ous i es desenvolupa en espais petits amb aigua estancada. Les femelles dipositen els ous fora de l'aigua, just per damunt del nivell de flotació, de manera que quan puja el nivell queden submergits.

La presència del mosquit tigre es relaciona molt amb els canvis de temperatura. Quan puja la temperatura, i amb les pluges de la primavera, les primeres larves surten de l'ou i viuen a la superfície de l'aigua. El final de l'estiu i la tardor són els períodes més favorables per al desenvolupament del mosquit adult. Quan arriba l'hivern i baixa la temperatura, les larves i els adults es moren.

El radi de vol i d'acció del mosquit tigre adult és d'un màxim de 400 metres, per la qual cosa és molt probable trobar-lo prop del lloc de cria. Tot i això, gràcies al transport passiu pel vent o a l'interior de vehicles es pot desplaçar a més distància.

El mosquit tigre és actiu de dia, a diferència dels mosquits més comuns que fan vida nocturna, i les picades són molt més nombroses i doloroses que no les dels mosquits autòctons.

On es troba

El mosquit tigre s'ha adaptat perfectament al medi urbà i, actualment, pon ous a l'interior de qualsevol lloc de petites dimensions que contingui aigua durant un mínim de deu dies: pneumàtics, gerros, llaunes de beguda, cendrers, joguines, bidons, galledes, pots, platets de test, etc.

Els punts de cria es troben sovint a terrenys o cases abandonades, deshabitades temporalment o segones residències, on acostuma a haver-hi recipients descuidats que contenen aigua de pluja.

També es poden localitzar llocs de cria a la via pública, com ara embornals, fonts, residus, magatzems municipals, etc.

El mosquit tigre no diposita mai els ous en aigües en moviment, com ara rius i rieres, ni en superfícies i volums d'aigua importants (més de 200 litres), com ara els estanys. Tampoc no es pot desenvolupar on l'aigua s'evapora al cap de pocs dies.

Prevenció

La manera més efectiva de frenar la proliferació del mosquit és evitar la posta d'ous i el creixement de les larves. Això només s'aconsegueix eliminant els llocs d'aigua on creixen, habitualment acumulacions en recipients que es deixen a la intempèrie.

El mosquit tigre pon ous a qualsevol lloc de petites dimensions susceptible de quedar inundat i que contingui aigua durant uns quants dies.

Perquè un ou de mosquit tigre esdevingui un mosquit adult calen dues condicions imprescindibles:

Que la temperatura sigui prou alta, com a l'estiu.

Que les larves i pupes romanguin a l'aigua.

Si l'aigua on creixen s'evapora o s'elimina, les larves i pupes moren sense poder arribar a desenvolupar el mosquit. Per això és important no facilitar-ne la proliferació evitant de mantenir envasos que facin de receptacle d'aigua estancada durant més de deu dies. Als domicilis, la millor solució per prevenir i controlar el mosquit és retirar els recipients que contenen aigua, o neutralitzar-los foradant-los, invertint-los, cobrint-los o canviant-ne l'aigua setmanalment.

Per prevenir-ne la proliferació:

Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics, plats de test, etc.), i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.

En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.

Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert.

En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).

En recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) cal que l'aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.

Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.

Cal evitar els forats i les depressions del terra on es pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).

En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.

Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

Com es poden evitar les picades

Les principals mesures que cal tenir en compte són:

Evitar l'entrada del mosquit als edificis, instal·lant tela de mosquitera que n'impedeixi el pas a les finestres, portes i altres obertures.

Portar roba de màniga llarga, pantalons llargs (millor si són de color clar) i mitjons.

Limitar les activitats a l'exterior a les hores de més activitat del mosquit.

Si opteu per l'ús de productes repel·lents per a la pell, cal tenir en compte les consideracions següents:

Limiteu-ne l'ús a les activitats que hàgiu de fer a l'exterior i només durant el temps necessari.
Compliu estrictament les instruccions d'ús que hi hagi a l'etiqueta del producte, especialment quant al nombre d'aplicacions diàries permeses.

Eviteu-ne l'aplicació en infants de menys de dos anys i, sempre que es pugui, també en els infants més grans. No poseu el repel·lent a les mans dels infants perquè se les poden posar a la boca o als ulls. En infants més petits de dos anys només s'han d'utilitzar sota prescripció pediàtrica.

En general no s'ha d'aplicar el producte a la cara.

Quan ja no calgui el repel·lent, cal netejar bé la pell amb aigua i sabó, i també la roba que hagi estat en contacte amb el producte, perquè se n'ha d'evitar l'exposició contínua.

Si patiu alguna mena de reacció a la pell, cal rentar-se bé la zona amb aigua i sabó. Si ho creieu necessari, truqueu al 061 Salut Respon o acudiu al vostre centre de salut.

Què cal fer amb les picades

Amb una picada de mosquit tigre cal actuar, en general, com en la resta de picades de mosquits. En aquest sentit, cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada i tractar-ne els símptomes.

Renteu la zona afectada amb aigua i sabó com més aviat millor.

No us fregueu la pell: remulleu-la en lloc de fregar-la i eixugueu-la.

Tracteu de mantenir la zona neta i eixuta fins que disminueixi la irritació.

Eviteu de rascar-vos.

Apliqueu una compresa de gel o gel embolicat en un drap a l'àrea de la picada.

En cas que persisteixin les molèsties, truqueu al 061 Salut Respon.

No feu torniquets.

No prengueu estimulants, aspirines ni qualsevol medicament per al dolor que no us hagi prescrit el metge.

En la majoria de casos, les picades es poden tractar a casa fàcilment. Hi ha productes comercials i productes casolans com el vinagre, l'alcohol de curar o el gel, que disminueixen la picor. No obstant això, algunes persones tenen reaccions al·lèrgiques que poden ser greus.

Quan cal trucar a urgències

Truqueu al 112, al 061 Salut Respon o cerqueu assistència mèdica d'emergència si patiu:

Dificultat per respirar.
Inflamació en qualsevol part de la cara.
Sensació d'opressió a la gola.
Sensació de debilitat.
Coloració blavosa.

 

MATERIAL PER DESCARREGAR

Fullet informatiu de la Campanya per controlar el mosquit tigre.

Mapa de distribució del mosquit tigre. 

Visualitza el vídeo 'Mosquit tigre, com en podem prevenir les picades?'