Visites guiades al Castell d'Altafulla

La visita, d'una durada de 30 minuts, s’ha de reservar prèviament a l’Oficina de Turisme, al telèfon 977651426

CULTURA

Comença: 05-10-2021 - 10:00 h    Finalitza: 25-06-2022

Ajuntament d'Altafulla

El Castell d'Altafulla, de titularitat privada i propietat del Marquès de Tamarit i família dels Montserrat, és visitable al públic general des de l’octubre de 2019 arran de l'acord que es va tancar entre la propietat del Castell, l’Ajuntament d’Altafulla i la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tal i com així ho confirma una resolució amb data de 7 de maig de 2019, que obliga a fer visitable un edifici declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional segons la Llei 9/1993 sobre el patrimoni cultural català, com és el cas del Castell d’Altafulla.

El Castell d’Altafulla o palau dels Montserrat, que data de l’any 1059, és un gran edifici de planta poligonal irregular amb cossos sobresortints a les cantonades a manera de torres coronades per merlets, i diferents elements arquitectònics que li donen un aspecte de fortalesa. 

Al centre disposa d'un pati interior la part alta del qual té una magnífica galeria renaixentista. En el seu estat actual és difícil entreveure si conserva elements arquitectònics d'època romànica, ja que la construcció ha sofert nombroses modificacions al llarg del temps, sobretot al segle XVII, moment en què es va renovar la major part de la seva estructura.

La visita, amb una durada d’uns 30 minuts, es realitza el primer dimarts i l'últim dissabte de cada mes, a excepció de la Setmana Santa i l'estiu períodes en què resideix la família propietària. Recorre el jardí de davant de la façana nord, els espais comuns de la planta baixa del pati d’armes, l’escala entre planta baixa i planta primera i el replà de l’escala amb galeria renaixentista ubicat a la planta primera. La visita s’ha de reservar prèviament a l’Oficina de Turisme. Tel: 977651426