Quines propostes es poden presentar?

Podeu fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que considereu necessària per al poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. 

Per exemple:

La creació, rehabilitació, reforma o millora d’equipaments de titularitat municipal (adequació d’espais o sales d’equipaments, construcció de pistes poliesportives a l’aire lliure...).

Millora d’espais públics (millora de l’accessibilitat, millora de places, carrers, parcs, zones verdes, àrees d’esbarjo de gossos, entorn natural...).

Infraestructures i mobiliari urbà (millora o instal·lació d’enllumenat, senyalització, bancs, fonts, papereres, plafons de mini deixalleries, etc.).

Infraestructures tecnològiques (WIFI, plaques solars, material informàtic i/o tecnològic per als equipaments…).


Les propostes han de complir les següents condicions:

1. Ser  inversions d’interès públic, que no tinguin un cost de manteniment extraordinari, i que no suposin la contractació de nou personal.

2. Donar resposta a una necessitat concreta i ser distintes a les propostes guanyadores de les edicions anteriors.

3. Ser de competència municipal.

4. Ser tècnicament i econòmicament viables.

5. Respectar el marc jurídic legal i no contradir els plans municipals aprovats.

6. No poden ser subvencions o ajuts a entitats i/o col·lectius.

7. Cap proposta pot superar els 50.000 €.