Envia la teva proposta


Del 27 de maig al 25 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Tots els camps són obligatoris.

Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers de l’Ajuntament d'Altafulla únicament per a la finalitat relativa a la gestió i tramitació de les propostes del procés de pressupostos participatius d'Altafulla 2021. En compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podreu
​​​​​​​exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició tot enviant un correu a decidim@altafulla.cat.

Plaça del Pou, 1

+34 686 74 81 88

 

La proposta ha de respondre a aquests 5 ítems: títol de la proposta, necessitat que vol resoldre, descripció, lloc/s del municipi on caldria dur a terme la proposta, i si s'ha proposat individulament, en grup (família, amics...) o amb els membres de l'entitat (quina).

Enviar