Cineclub Altafulla Link: 'La hija de un ladrón'

A la Sala Teresa Manero, carrer de les Escoles s/n

CULTURA

Comença: 20-05-2022 - 20:00 h    Finalitza: 20-05-2022

Cineclub Altafulla Link

Aportació: 5 €
Socis: 3 €
Socis amb Abonament: 2 €
Aportació Jove (<25 anys): 2 €