Altafujazz: 'Ànima negra'

A l'exterior de la Pallissa de l'Era del Senyor, carrer Camí de l'Ermita, 10

CULTURA

Comença: 08-05-2021 - 19:00 h    Finalitza: 08-05-2021

Altafujazz

Més informació a www.altafujazz.cat.