Surt a licitació el contracte dels serveis de neteja de diverses dependències municipals

El termini de presentació d'ofertes finalitza el pròxim 9 de juny de 2022

 10 MAIG 2022


Ajuntament d'Altafulla

L’Ajuntament d'Altafulla ha publicat la licitació del contracte per a la prestació del servei de neteja de diferents dependències municipals i de les escoles

La durada del contracte serà de tres anualitats i es podrà ampliar en pròrrogues d’una anualitat, segons determina el plec de clàusules. Per tant, la durada màxima podria ser de quatre anualitats.

El pressupost base de licitació de la contractació és de 351.904,91 € IVA inclòs, amb el desglossament següent per anys: El pressupost base de la licitació, que té caràcter orientatiu corresponent a la durada inicial del contracte que es fixa en tres anys, és de 351.904,91 € (IVA inclòs), que es desglossa en 290.830,50 € de base imposable i 61.074,41€ en concepte d’IVA.

El termini per a la presentació d'ofertes és de 30 dies naturals des de l'’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (10 de maig de 2022), per tant, finalitzarà el 9 de juny de 2022.

Accedeix a l'anunci de la licitació.