La Diputació de Tarragona subvenciona amb 66.937,50 € les dues llars d'infants municipals Francesc Blanch i Hort de Pau

S'emmarca dins del programa extraordinari d’ajuts que l'ens supramunicipal du a terme per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-201

 19 JUNY 2020


Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament d’Altafulla dues subvencions destinades a sufragar les despeses de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 2018-2019.

Per a la llar d’infants Hort de Pau, la Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció per import de 35.350,00 euros, mentre que per a la llar d’infants Francesc Blanch, la subvenció ha estat de 31.587,50 euros.

Aquestes ajudes s'emmarquen dins del programa extraordinari d’ajuts que la Diputació de Tarrragona du a terme per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d’educació infantil en escoles rurals per al curs 2018-2019.