Informació electoral d'interès sobre el vot a l'exterior

Poden votar a les eleccions a les Corts Generals del 28 d'abril les persones inscrites en el Cens d’Espanyols Residents Absents (CERA) a 1 de gener de 2019

 05 MARç 2019


Ajuntament d'Altafulla

Informació general sobre el vot a l'exterior

En aquest apartat trobareu informació relativa als diferents procediments i modalitats de vot que poden exercir els catalans residents a l'exterior.

En concret, hi ha tres casuístiques principals:

  • Els catalans residents de manera permanent a l'estranger que estan donats d'alta com a tals als consolats espanyols i, per tant, que consten inscrits al Cens Electoral de Residents Absents (CERA).
  • Els catalans que resideixen de manera temporal a l'exterior i que s'han donat d'alta com a residents temporals als consolats espanyols (ERTA) tot mantenint l'empadronament a Catalunya.
  • Els catalans que, malgrat residir a l'estranger, no han fet cap de les dues gestions anteriors davant els consolats i, per tant, a tots els efectes mantenen el seu empadronament a Catalunya.

Descarrega't aquesta Infografia