Actualització sobre les mesures preventives, de protecció i organitzatives a l'Ajuntament d'Altafulla d'aplicació en atenció al públic en motiu del coronavirus

Durant el període que va del 16 al 29 de març, l’oficina d’atenció ciutadana romandrà tancada al públic i s'atendrà qualsevol consulta via telefònica i telemàtica

 13 MARç 2020


Ajuntament d'Altafulla

Sobre les mesures preventives, de protecció i organitzatives a l'Ajuntament d'Altafulla d'aplicació en atenció al públic en motiu del coronavirus SARS-CoV-2

Del 16 al 29 de març de 2020

Durant els dies de referència l’oficina d’atenció ciutadana romandrà tancada al públic. S’atendrà qualsevol consulta per via telefònica (977650008) i per correu electrònic (recepcio@altafulla.altanet.org) en l’horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres.

Per la presentació de sol·licituds, es poden tramitar a través del registre electrònic https://www.seu-e.cat/ca/web/altafulla/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica 

Des de l’Ajuntament, i amb la finalitat de frenar la propagació, s’apel·la a laresponsabilitat col·lectiva i personal dels altafullencs i altafullenques.