Dinàmiques de consciència sensorial en contacte amb la natura

Amb els tallers de l'hort social terapèutic i d'horticultura ecològica a l'Hort de la Sínia

DIVERS

Comença: 06-03-2020 - 10:00 h    Finalitza: 29-05-2020 - 13:00 h

La Sínia