Concert de Peixe Preto

Al Parc de Voramar, a peu de la platja d'Altafulla, en el marc de les activitats d'estiu de la Bibliomar

CULTURA

Comença: 22-07-2019 - 19:00 h    Finalitza: 22-07-2019

Bibliomar