Activitats de salut per a la gent gran

Al Parc de Salut d'Hort de Pau i a les antigues escoles Teresa Manero

DIVERS

Comença: 13-09-2021 - 09:00 h    Finalitza: 22-06-2022

Ajuntament d'Altafulla

Informació sobre activitats i inscripcions en el cartell.