Ets a: Portada

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE VIDEOVIGILÀNCIA

En compliment de l'article 12.6 de la instrucció 1/2009 de 10 de febrer sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància de l'APDCAT i de conformitat amb el que disposa l'art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades personals -imatges- s’incorporaran a un fitxer denominat “VIDEOVIGILÀNCIA” responsabilitat de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, la finalitat del qual és la videovigilància, control i seguretat dels edificis, béns i persones a les instal·lacions de la Policia Local a través d’un sistema de vídeo-enregistrament.

Aquestes imatges seran cancel·lades en un màxim de 10 dies des del moment de la seva captació, llevat ordre o petició judicial o policial per conservar la seva conservació. En qualsevol cas no seran cedides a tercers, excepte a òrgans judicials o policials.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament mitjançant escrit, signat, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigit a AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, domiciliat a la Plaça del Pou nº 1, 43893 Altafulla, o per correu electrònic adreçat a: aj.altafulla@altanet.org.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una imatge de la persona interessada que es correspongui amb el període de temps en què es va captar, per tal de comprovar la coincidència entre la imatge aportada i les imatges enregistrades. A més caldrà indicar la ubicació, data i hora aproximades en franges no superiors a dues hores en les quals la seva imatge va poder ser enregistrada.

Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?