Ets a: Portada

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE VIDEOVIGILÀNCIA


En compliment de l'Art. 3, apartat B. Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l'AEPD, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres i de l'article 12.6 de la instrucció 1/2009 de 10 de febrer sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de videovigilància de l'APDCAT i de conformitat amb el que disposa l'art. 5.1 LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades, l’informem que les seves dades personals -imatges- s’incorporaran a un fitxer denominat “Videovigilància” responsabilitat de l’AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, la finalitat del qual és la videovigilància, control i seguretat dels edificis, béns i persones a les instal·lacions de la Policia Local a través d’un sistema de vídeo-enregistrament.

Aquestes imatges seran cancel·lades en un màxim de 10 dies des del moment de la seva captació, llevat ordre o petició judicial o policial per conservar la seva conservació. En qualsevol cas no seran cedides a tercers, excepte a òrgans judicials o policials.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament mitjançant escrit, signat, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigit a AJUNTAMENT D’ALTAFULLA, domiciliat a la Plaça del Pou, nº 1 - 43893 Altafulla o per correu electrònic adreçat a: aj.altafulla@altanet.org.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una imatge o gravació de veu de la persona interessada que es correspongui amb el període de temps en que es va captar, per tal de comprovar la coincidència entre la imatge aportada i les imatges enregistrades. A més caldrà indicar la ubicació, data i hora aproximades en franges no superiors a dos hores en les què la seva imatge va poder ser enregistrada.


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?