Notícies

30/01/2018

L’Ajuntament d’Altafulla aprova el calendari de cobrament de les ordenances fiscals per a l’exercici 2018


El Ple de l’Ajuntament d’Altafulla ha aprovat el calendari fiscal per al 2018, tal i com es detalla en el quadre següent:

 
CALENDARI FISCAL PER L'EXERCICI 2018IAE - 27/07/18 a 28/09/18
IBI urbana - 29/06/18 a 31/08/18
IBI rústica - 29/06/18 a 31/08/18
IBI característiques especials - 29/06/18 a 31/08/18
IVTM - 29/03/18 a 31/05/18
Taxes - 27/07/18 a 28/09/18


Pel que fa a l’IBI, el Ple d’Altafulla ha aprovat també que la data límit per sol·licitar el fraccionament del rebut de l’Impost sobre béns immobles i la bonificació per habitatge serà el 19 de març de l’any 2018. Per fer-ho, cal dirigir-se a l’oficina de BASE - Gestió d’Ingressos, que s’ubica a la plaça Martí Royo, número 7. El seu horari d’atenció al públic és dilluns i dijous de 9.00h a 14.00h del matí, i el telèfon de contacte és el 977656109. Les persones que ho hagin sol·licitat ja una primera vegada, l’aplicació es produeix de manera automàtica.

En el cas de la bonificació caldrà aportar el document que acrediti la vigència de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent.

Quant al fraccionament d’aquest impost, s’han establert quatre terminis per efectuar el fraccionament sempre i quan el rebut estigui domiciliat en una entitat financera : l’11 d’abril, el 12 de juny, el 10 d’agost i el 10 d’octubre.

Cal recordar que, tal i com consta en l’ordenança fiscal de l’IBI, gaudiran d’una bonificació del 20 % en la quota íntegra de l’IBI que constitueix el domicili familiar habitual, les persones que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, i que caldrà acreditar amb tota la documentació necessària.

També tindran dret a una bonificació del 20 % en la quota  íntegra de l’IBI els  habitatges de protecció oficial amb una antiguitat no superior a 20 anys i les que  resultin equiparables a aquestes d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de Catalunya.

També cal tenir present que existeix la possibilitat establerta per BASE del “Compte de pagament personalitzat” per tal de pagar els tributs gestionats per aquest organisme en nou vegades sense interessos. Aquesta gestió es tramita per a posteriors exercicis fiscals, és a dir, d’un any per l’altre.  En aquest espai es pot consultar aquesta opció compte de pagament personalitzat
 


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?