Ets a: Portada > El Ple

El Ple
 
El Ple municipal està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l'alcalde. A Altafulla el nombre de membres que componen el Ple és d'onze, en proporció al nombre d'habitants. Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

Les sessions poden ser ordinàries o extraordinàries. Les ordinàries tenen una periodicitat bimensual, excepte els mesos d'agost i de desembre, i es realitzen a la sala de plens de la plaça del Pou, 1. Generalment es realitzen el darrer dilluns de cada dos mesos, a les 20 hores.

El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla ha aprovat la creació de Consells Sectorials Municipals, que serveixin per canalitzar la participació ciutadana en l’àmbit municipal. S’han aprovat els Consells d’Acció Social, Gent Gran, i Salut; Sostenibilitat i Medi Ambient; Cultura; Esports; Turisme; Mitjans de Comunicació; Educació; Festes; i Polítiques de Gènere.

Per la seva banda, la dedicació i la retribució de cadascun dels regidors que conformen el govern és la següent. L’alcalde, Fèlix Alonso, amb una dedicació parcial del 75% de les hores setmanals rep una retribució de 30.000 euros anuals bruts a distribuir en dotze pagues mensuals. Pere Gomés
hi dedica un 60% de les hores setmanals amb una retribució de 20.000 euros anuals bruts, mentre que Montse Castellarnau hi dedica un 75% de les hores setmanals amb una retribució de 25.000 euros anuals bruts. I Xavier Rofas, Jaume Sánchez, i Misha Preuss, tenen una dedicació del 20% de les hores setmanals i una retribució de 8.000 euros anuals bruts.

Pel que fa a la regidora Marisa Méndez-Vigo, i als regidors de l’oposició Jordi Molinera, Alba Muntadas, Daniel Franquès i Alberto Moreno són retribuïts mitjançant dietes. En aquest cas, les retribucions són de 150 euros per ple i pel Consell d’Administració i Empresa Mixta d’Aigües; de 90 per la Junta de Govern Local; i de 75 per a les Comissions Informatives i per la Junta de Portaveus.
 


 


 


 


 


Amb el suport de:
Diputació de TarragonaConsell Comarcal del TarragonèsConsorci Administració Oberta de Catalunya

Ajuntament d'Altafulla , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?